За Маратонот

30-ти Меѓународен Атлетски Маратон Охрид 2016

Иницијативниот одбор на Здружение Охридски Атлетски Маратон 2012 и ова година продолжува со традицијата Атлетски Маратон Св. Наум – Охрид. Истиот во континуитет се одржуваше од 1976 година до 1993 година. Оваа манифестација прерасна од општински, сојузен па и до меѓународен атлетски мартон а бројот на учесници се зголемуваше од 4 до рекордни 107 учесници во 2010-та година.

До 1993 година Охридскиот маратон се одржуваше во чест на ослободувањето на град Охрид 7-ми Ноември.

Од 2004 па до оваа 2016 година (освен 2011-та година) Охридскиот Атлетски Маратон се одржува по повод денот на осамостојувањето на Република Македонија 8-ми Септември.

Рекордот на патеката за Мажи го држи Борислав Девиќ од СР. Југославија со резултат 1:39,13 постигнат 1993 година.

Рекордот на патеката за Жени го држи Ана Суботиќ од Србија со резултат 1:55,23 постигнат во 2010 г..

Напомена
/ Во категорија – Жени – стартот се менуваше / 1981, 1990, 1991, 1992, 1993,2004,2005,2006,2007,2008 / год. трчаа од Св.Наум – Охрид
1982, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 / год. трчаа од Градиште – Охрид
/ 1983, 1984 / год. трчаа од Пештани – Охрид

Охридскиот маратон кој беше традиционален 18 (осумнаесет години) без прекин од 1976 год. до 1993 год. па од 2004 год. до денес продолжува традицијата и важи за еден од најтешките маратони во должина од 30 км. Се трча долж крајбрежјето на Охридското езеро со многу нагорнини и надолнини.

Бројот на учесници од година на година растеше за да од 4 (четри) маратонци се искачи на преку 100 (сто) учесници.

Од општински, републички прерасна и во меѓународен атлетски маратон.
Најтрофеен маратонец стана Живко Стојчески со 5 (пет) освоени први места.

Со најголем број на учество на маратоните е Славчо Костоски со вкупно 14 (четрнаесет) години, до 2013 год.
Се надеваме дека традицијата на Охридскиот маратон ќе продолжи.

30-ти Меѓународен Атлетски Маратон Охрид 2016

Иницијативниот одбор на Здружение Охридски Атлетски Маратон 2012 и ова година продолжува со традицијата Атлетски Маратон Св. Наум – Охрид. Истиот во континуитет се одржуваше од 1976 година до 1993 година. Оваа манифестација прерасна од општински, сојузен па и до меѓународен атлетски мартон а бројот на учесници се зголемуваше од 4 до рекордни 107 учесници во 2010-та година.

До 1993 година Охридскиот маратон се одржуваше во чест на ослободувањето на град Охрид 7-ми Ноември.

Од 2004 па до оваа 2016 година (освен 2011-та година) Охридскиот Атлетски Маратон се одржува по повод денот на осамостојувањето на Република Македонија 8-ми Септември.

Рекордот на патеката за Мажи го држи Борислав Девиќ од СР. Југославија со резултат 1:39,13 постигнат 1993 година.

Рекордот на патеката за Жени го држи Ана Суботиќ од Србија со резултат 1:55,23 постигнат во 2010 г..

Напомена
/ Во категорија – Жени – стартот се менуваше / 1981, 1990, 1991, 1992, 1993,2004,2005,2006,2007,2008 / год. трчаа од Св.Наум – Охрид
1982, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 / год. трчаа од Градиште – Охрид
/ 1983, 1984 / год. трчаа од Пештани – Охрид

Охридскиот маратон кој беше традиционален 18 (осумнаесет години) без прекин од 1976 год. до 1993 год. па од 2004 год. до денес продолжува традицијата и важи за еден од најтешките маратони во должина од 30 км. Се трча долж крајбрежјето на Охридското езеро со многу нагорнини и надолнини.

Бројот на учесници од година на година растеше за да од 4 (четри) маратонци се искачи на преку 100 (сто) учесници.

Од општински, републички прерасна и во меѓународен атлетски маратон.
Најтрофеен маратонец стана Живко Стојчески со 5 (пет) освоени први места.

Со најголем број на учество на маратоните е Славчо Костоски со вкупно 14 (четрнаесет) години, до 2013 год.
Се надеваме дека традицијата на Охридскиот маратон ќе продолжи.

30-ти Меѓународен Атлетски Маратон Охрид 2016

Иницијативниот одбор на Здружение Охридски Атлетски Маратон 2012 и ова година продолжува со традицијата Атлетски Маратон Св. Наум – Охрид. Истиот во континуитет се одржуваше од 1976 година до 1993 година. Оваа манифестација прерасна од општински, сојузен па и до меѓународен атлетски мартон а бројот на учесници се зголемуваше од 4 до рекордни 107 учесници во 2010-та година.

До 1993 година Охридскиот маратон се одржуваше во чест на ослободувањето на град Охрид 7-ми Ноември.

Од 2004 па до оваа 2016 година (освен 2011-та година) Охридскиот Атлетски Маратон се одржува по повод денот на осамостојувањето на Република Македонија 8-ми Септември.

Рекордот на патеката за Мажи го држи Борислав Девиќ од СР. Југославија со резултат 1:39,13 постигнат 1993 година.

Рекордот на патеката за Жени го држи Ана Суботиќ од Србија со резултат 1:55,23 постигнат во 2010 г..

Напомена
/ Во категорија – Жени – стартот се менуваше / 1981, 1990, 1991, 1992, 1993,2004,2005,2006,2007,2008 / год. трчаа од Св.Наум – Охрид
1982, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 / год. трчаа од Градиште – Охрид
/ 1983, 1984 / год. трчаа од Пештани – Охрид

Охридскиот маратон кој беше традиционален 18 (осумнаесет години) без прекин од 1976 год. до 1993 год. па од 2004 год. до денес продолжува традицијата и важи за еден од најтешките маратони во должина од 30 км. Се трча долж крајбрежјето на Охридското езеро со многу нагорнини и надолнини.

Бројот на учесници од година на година растеше за да од 4 (четри) маратонци се искачи на преку 100 (сто) учесници.

Од општински, републички прерасна и во меѓународен атлетски маратон.
Најтрофеен маратонец стана Живко Стојчески со 5 (пет) освоени први места.

Со најголем број на учество на маратоните е Славчо Костоски со вкупно 14 (четрнаесет) години, до 2013 год.
Се надеваме дека традицијата на Охридскиот маратон ќе продолжи.

30-ти Меѓународен Атлетски Маратон Охрид 2016

Иницијативниот одбор на Здружение Охридски Атлетски Маратон 2012 и ова година продолжува со традицијата Атлетски Маратон Св. Наум – Охрид. Истиот во континуитет се одржуваше од 1976 година до 1993 година. Оваа манифестација прерасна од општински, сојузен па и до меѓународен атлетски мартон а бројот на учесници се зголемуваше од 4 до рекордни 107 учесници во 2010-та година.

До 1993 година Охридскиот маратон се одржуваше во чест на ослободувањето на град Охрид 7-ми Ноември.

Од 2004 па до оваа 2016 година (освен 2011-та година) Охридскиот Атлетски Маратон се одржува по повод денот на осамостојувањето на Република Македонија 8-ми Септември.

Рекордот на патеката за Мажи го држи Борислав Девиќ од СР. Југославија со резултат 1:39,13 постигнат 1993 година.

Рекордот на патеката за Жени го држи Ана Суботиќ од Србија со резултат 1:55,23 постигнат во 2010 г..

Напомена
/ Во категорија – Жени – стартот се менуваше / 1981, 1990, 1991, 1992, 1993,2004,2005,2006,2007,2008 / год. трчаа од Св.Наум – Охрид
1982, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 / год. трчаа од Градиште – Охрид
/ 1983, 1984 / год. трчаа од Пештани – Охрид

Охридскиот маратон кој беше традиционален 18 (осумнаесет години) без прекин од 1976 год. до 1993 год. па од 2004 год. до денес продолжува традицијата и важи за еден од најтешките маратони во должина од 30 км. Се трча долж крајбрежјето на Охридското езеро со многу нагорнини и надолнини.

Бројот на учесници од година на година растеше за да од 4 (четри) маратонци се искачи на преку 100 (сто) учесници.

Од општински, републички прерасна и во меѓународен атлетски маратон.
Најтрофеен маратонец стана Живко Стојчески со 5 (пет) освоени први места.

Со најголем број на учество на маратоните е Славчо Костоски со вкупно 14 (четрнаесет) години, до 2013 год.
Се надеваме дека традицијата на Охридскиот маратон ќе продолжи.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР НА МАРАТОНОТ:

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР НА МАРАТОНОТ:

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР НА МАРАТОНОТ:

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР НА МАРАТОНОТ:

 • Пецо Недано – Председател на Охридски Атлетски Маратон 2015
 • Живко Стојчески – Почесен председател
 • Ристо Трајкоски  – член
 • Боро Павлоски – член и главен судија
 • Зоран Цветковиќ – член
 • Ацо Вељаноски – член и судија
 • Милчо Влаоски – член и судија
 • Лазе Стојчески – член
 • Борче Петрески – член
 • Д-р Милчо Стефаноски – член
 • Дејан Ангеловски – Делегат од АФМ

Организатор на Маратонот:
Здружение Охридски Атлетски Маратон 2012

Соорганизатори на Маратонот

Собрание на општина Охрид
Агенција за млади и спорт
Атлетска Федерација на Македонија
ДУ-ЕЛ-МА доо – Охрид
Т.Д. Кошишта – Охрид
Вела доел – Охрид
Милина доел – Охрид
АД Словин – Биљана – Охрид
Кодинг – Скопје
АД Галеб – Охрид
ОУ Христо Узунов – Охрид
ЈЗУ Општа болница – Охрид
ЈП Билјанини Извори – Охрид
Црвен Крст – Охрид
МВР – Охрид – Сообраќајна полиција

Соорганизатори на Маратонот

Собрание на општина Охрид
Агенција за млади и спорт
Атлетска Федерација на Македонија
ДУ-ЕЛ-МА доо – Охрид
Т.Д. Кошишта – Охрид
Вела доел – Охрид
Милина доел – Охрид
АД Словин – Биљана – Охрид
Кодинг – Скопје
АД Галеб – Охрид
ОУ Христо Узунов – Охрид
ЈЗУ Општа болница – Охрид
ЈП Билјанини Извори – Охрид
Црвен Крст – Охрид
МВР – Охрид – Сообраќајна полиција

Соорганизатори на Маратонот

Собрание на Општина Охрид
Агенција за Млади и Спорт
Атлетска Федерација на Македонија
ДУ-ЕЛ-МА ДОО –Охрид
Т.Д. Кошишта – Охрид
Вела Дооел – Охрид
Милина Дооел – Охрид
А.Д. Словин – Биљана –Охрид
А.Д. Галеб – Охрид
ЈЗУ Општа Болница – Охрид
ЈП Билјанини Извори – Охрид
АД Кодинг – Скопје
Астра Дизајн  ДООЕЛ – Охрид
МВР-Охрид-Сообраќајна Полиција

Соорганизатори на Маратонот

Собрание на општина Охрид
Агенција за млади и спорт
Атлетска Федерација на Македонија
ДУ-ЕЛ-МА доо – Охрид
Т.Д. Кошишта – Охрид
Вела доел – Охрид
Милина доел – Охрид
АД Словин – Биљана – Охрид
Кодинг – Скопје
АД Галеб – Охрид
ОУ Христо Узунов – Охрид
ЈЗУ Општа болница – Охрид
ЈП Билјанини Извори – Охрид
Црвен Крст – Охрид
МВР – Охрид – Сообраќајна полиција

ПРЕГЛЕД НА УЧЕСНИЦИ И ПОБЕДНИЦИ ПО ГОДИНИ

ПРЕГЛЕД НА УЧЕСНИЦИ И ПОБЕДНИЦИ ПО ГОДИНИ

ПРЕГЛЕД НА УЧЕСНИЦИ И ПОБЕДНИЦИ ПО ГОДИНИ

ПРЕГЛЕД НА УЧЕСНИЦИ И ПОБЕДНИЦИ ПО ГОДИНИ

МАЖИ
год. учес. победник резултат клуб
1976 4 ЖИВКО Стојчески 2:13,20 АК„Охрид“
1977 6 ЖИВКО Стојчески 2:11,10 АК„Охрид“
1978 18 ЖИВКО Стојчески 2:05,35 АК„Охрид“
1979 24 ЖИВКО Стојчески 1:46,00 АК„Охрид“
1980 31 ЖИВКО Стојчески 1:44,13 АК„Охрид“
1981 49 ДРАГАН Исајловиќ 1:38,45 АК„Партизан“
1982 50 МИЛАН Маџгаљ 1:46,00 АК„Куманово“
1983 64 МИЛАН Маџгаљ 1:45,10 АК„Куманово“
1984 45 КИРО Стојчески 1:51,35 АК„Куманово“
1985 50 РИФАТ Зилкиќ 1:42,58 АК„К.Поље“
1986 55 СРЕТЕН Периќ 1:46,33 АК„21 Мај“
1987 41 СРЕТЕН Периќ 1:45,03 АК„21 Мај“
1988 48 ДЕСИМИР Гаиќ 1:49,35 АК„Ел.Обилиќ“
1989 26 ШЕРИФ Мрџановиќ 1:48,01 АК„Челик“
1990 34 САВО Алимпиќ 1:44,13 АК„Врбас“
1991 33 САВО Алимпиќ 1:46,42 АК„Врбас“
1992 54 ЈУНУЗ Јунузи 1:42,22 АК„Куманово“
1993 50 БОРИСЛАВ Девиќ 1:39,13 АК„Цр.Ѕвезда“
2004 25 БРАНКО Стевиќ 1:49,16 АК„Косово Поље“
2005 28 ВЕЛИМИР Бојовиќ 1:48,48 АК„Косово Поље“
2006 81 ВЕЛИМИР Бојовиќ 1:51,59 АК„Косово Поље“
2007 48 ВЕЛИМИР Бојовиќ .1:52,21 АК„Косово Поље“
2008 85 Norbert Preseli .1:48,44 Debrecen,Ungarija
2009 58 Mark Roig .1:40,13 [panija
2010 96 Mark Roig .1:39,41 [panija
2012 37 Тамаш Наги .1:44,30 Ungarija
2013 36 Лајош Берец .1:42,37 Унгарија
2014 66 Лајош Берец .1:42,28 Унгарија
ЖЕНИ
             ЖЕНИ
год. учес. победник резултат клуб
1981 1 МИРА Урошевиќ 2:51,50 АК„Партизан“
1982 3 ЕЛИЗАБЕТА Ристеска 1:19,00 АК„Охрид“
1983 4 ЕЛИЗАБЕТА Ристеска 0:55,25 АК„Охрид“
1984 8 СВЕТЛАНА Арџелиева 0:54,27 АК„Работнички“
1985 7 СВЕТЛАНА Арџелиева 1:01,58 АК„Работнички“
1986 3 ГОРДАНА Зориќ 1:36,99 АК
1987 5 МАЈА Наслиќ 1:07,00 АК„К.Поље“
1988 7 ГОРДАНА Петреска 1:05,41 АК„3-ти Ноември“
1989 6 РАДА Рашковиќ 1:02,53 АК„Металац“
1990 8 РАДА Рашковиќ 2:21,28 АК„Металац“
1991 5 РАДА Рашковиќ 2:18,11 АК„Металац“
1992 6 ЈАСМИНА Гоцева 2:40,36 АК„Работнички“
1993 5 РУМЕНА Паневска 2:13,30 АК„91В.Трново“
2004 5 ЕЛЕНА Лазареска 2:51,38 АК„Олимп“
2005 10 ЈОРДАНКА Јанкова 2:21,51 НСА„Класа“
2006 7 ДОБРИНКА Шаламанова 2:06,01 НСА„Класа“
2007 6 ЕНИСА Тасевска 2:34,15 АК„Центропром“
2008 13 Marijana Luki} .2:09,23 AK Apatin Srbija
2009 9 Marijana Luki} .2:07,43 AK Apatin Srbija
2010 11 Ana Suboti} .1:55,23 U`ice Srbija
2012      2   Jovana Celeska .3:25,35 AK Ohrid
2013      7  Слаѓана Перуновиќ .1:58,31 Црна Гора
2014     13    Ana Suboti} .2:03,54 U`ice Srbija